Talviseminaari_YLA.jpg  

                      

Ohjaajat ja työpajojen aiheet

Valitse ilmoittautumisen yhteydessä, kenen ohjaajan työpajassa mieluiten työskentelet seminaarin ajan.

Annien ja Vesan sekä Tuula Jukola-Nuortevan työpajoihin voi osallistua myös vain päiväksi (100 €/pv).

   

Robin Hodson

Transsi, alkeista alkaen

Hodson_Robin.png

Ryhmään mahtuu 10 nopeinta. 

Robin Hodson on englantilainen meedio, jolla on takanaan yli 30 vuoden kokemus työskentelystä ja palvelusta Spirituaalisissa kirkoissa ja keskuksissa niin Englannissa kuin muuallakin maailmassa (USA, Kanada ja Euroopassa useissa maissa). Robin on tällä hetkellä ISF:n, Seafordspirit keskuksen ja Itsenäisen Spiritualisti- keskuksen presidentti.

Robin on erittäin kokenut opettaja mediumismin eri tasoilla. Hänen suurin mielenkiintonsa on transsi ja fysikaalinen transsi ja on pitänyt fysikaalisia piirejä viimeiset 25 vuotta. 

Annie ja Vesa

Eksperimentaalinen kurssi - Fysikaalinen mediumismi/transsi

Annie_180px.jpgRyhmään mahtuu max. 12 hlöä. Osallistujilla tulee olla jo kokemusta transsityöskentelystä.

Lapsuudesta asti näkymättömän maailman olemassaolon aistinut Annie koki ensimmäisen omakohtaisen yhteydenoton henkimaailmasta 11-vuotiaana ja on sittemmin elämänsä aikana monipuolisesti opiskellut mediumismia suomalaisten kurssitusten lisäksi 10 vuoden ajan arvostetussa Arthur Findlay Collegessa Englannissa, mm. transsia, shamanismia, viestinvälitystä ja henkitaidetta.

Annie on toiminut usean vuoden ajan Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys r.y puheenjohtajana. Hän on järjestänyt yhdistykselle teemailtoja, pitänyt yksityisistuntoja, tehnyt parannusta sekä ohjannut pienryhmiä. 

Vesa_180px.jpgVesalla on ollut aina tietynlainen tietoisuus näkymättömän maailman olemassaolosta ja hän on myös ollut tietoinen auttajista rinnallaan. Tärkeä tehtävämme ihmisenä on hoitaa työ, perhe-elämä ja muut velvoitteet, joten Vesallakin nuo sekä ulkomaankomennukset vaativat aikanaan oman panostuksensa ja henkisyyden harjoittaminen jäi myöhemmäksi.

Nyt päivätyön velvoitteet ovat päättyneet ja Vesaa onkin vauhdilla viety henkisellä tiellä eteenpäin. Vesa on opiskellut Arthur Findlay Collegessa kymmenen vuoden ajan ja kehittänyt henkisiä taitojaan monipuolisesti, tehnyt parannuksia, istuntoja sekä vetänyt pienryhmäiltoja.

Kuin ennalta määrätyin askelmerkein Annie ja Vesa ovat ohjautuneet asumaan samaan osoitteeseen Pirkanmaalla. He jakavat yhteisen kiinnostuksen mediumismiin ja muiden auttamiseen tätäkin kautta. Erityisesti transsi sekä -transsiparannus ovat molempien sydäntä lähellä, viime vuosina myös fysikaalinen mediumismi on tullut mukaan. Kuitenkin kaikki osa-alueet kiinnostavat heitä ja henkimaailmasta on heille annettu tiedoksi, että on myös mahdollista yhdistää mediumismin eri muotoja uusin tavoin.

Annie ja Vesa korostavat kaiken mediumismin harjoittamisen pohjana omassa voimassa istumisen tärkeyttä ja sitä kautta kontaktin ja yhteistyön parantamista kunkin oman henkimaailman tiimin.

Annien ja Vesa - Transsiparannus
- syvässä muuntuneessa tietoisuuden tilassa meedion kautta välitetty parannus, istunto voi sisältää myös viestin henkimaailmasta/edesmenneiltä -

 

Alan Craig

Mediaalinen työpaja - syvennä aistimistasi, vahvista yhteyttäsi

Alan_uusi.jpgTyöpajan aikana Meedio Alan Craig auttaa sinua syventämään mediaalista aistimistasi. Ryhmässä 12 hlöä.

Pääset harjoittelemaan selvänäkemisen yhdistämistä muihin selväaisteihin ja saat tuntuvamman yhteyden henkimaailmaan. Työpajassa käytetään apuna myös muuntunutta tietoisuuden tilaa. Harjoituksissa antaudutaan energialle ja annetaan henkimaialman kertoa tarinansa.

Työpaja sopii sinulle, joka jo tiedät perusteet henkienergiaan yhdistymisestä.

Alan Craig on kotoisin Skotlannista. Hän on on opiskellut Arthur Findlay Collegessa ja kehittänyt itseään Skotlannissa kehityspiireissä ja eri opettajien opissa. Nykyään Alan asuu Suomessa ja toimii meediona ja henkiparantajana. Hänen puhekielensä on englanti, mutta workshopissa on mukana tulkki koko ajan, joten ryhmässä pärjää hyvin suomenkielellä.

Lue lisää Alan Craigistä.

Alan Maailman kuvia -sarjassa

Anu Väisänen 

Mediaaliset perusteet

Työpajassa käydään läpi, kuinka psyykkinen lukeminen ja henkimaailman kanssa työskentely eroavat toisistaan. Saat oppia eri selväaisteista ja ymmärtää eron subjektiivisen ja objektiivisen aistimisen välillä. Harjoittelemme ymmärtämään, kuinka jokainen meistä on erillainen ja omien kokemustensa summa sekä kuinka se vaikuttaa värähtelyihimme ja sen aiheuttamaan interferenssi-ilmiöön. Ryhmässä 12 hlöä.

Harjoitukset tehdään yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksina.

Kurssi sopii aivan tiensä alussa oleville sekä jo pidemmälle ehtineille, jotka haluavat selkeyttä tekemiseensä.

Anu Väisänen on toiminut meediona yli 15 vuotta ja saanut oppia Englannista Arthur Findlay Collegesta sekä suomalaisilta opettajilta.

Lue lisää Anu Väisäsestä.

   

 

  

Tuula Jukola-Nuorteva 

Viestinvälitys

Todistusvoimaisessa viestinvälityksessä nimensä mukaisesti vahvistamme kykyä luottaa entistä vahvemmin rakastavan henkimaailman läsnäoloon ja yhteyteen kanssamme. Rakastavan henkimaailman ohjauksessa ja monipuolisten harjoitusten avulla, kykymme tunnistaa henkimaailman tulija nopein, selkein faktoin vahvistuu ja tiedostamme entistä selkeämmin sen, mitä aistimme eri aisteillamme. Vastaanottajan kannalta viestin merkityksellisyys syvenee yleiseltä tasolta entistä merkityksellisimmille tasoille. Kiinnitämme huomiota myös puhetapaamme ja vahvistamme taitojamme ilmaista asiat selkeästi, kannustavasti ja kuulijaansa arvostaen.

Tuula Jukola-Nuorteva on toiminut meediona yli 20 vuotta. Hän opiskeli mediaalisia taitoja Lontoossa College of Psychic Studies:ssa Gerrie Machin johdolla useita vuosia ja suoritti samalla healing -opintoja. Opintojen jälkeen Tuula kutsuttiin College of Psychic Studies:iin töihin meedioksi ja opettajaksi. Vuosien ajan hän ohjasi Collegella viikoittaisia mediaalisia harjoitusluokkia ja johti työpajoja, piti meediotilaisuuksia ja antoi yksityisistuntoja. Tuula vieraili useasti myös meediona Lontoon spiritualistissa kirkoissa ja palveluksissa. Vuodesta 2000 lähtien Tuula on vieraillut ja toiminut myös Suomen Spiritualistisessa Seurassa, Henkisen kehityksen seuroissa ja kesäseminaareissa meediona ja opettajana sekä ohjaajana kansallisilla mediaalisilla perus - ja jatkokursseilla että Henkisen tietouden kursseilla. Ammattipedagogina Tuula uskoo vahvasti siihen, että ohjaajan tärkein tehtävä on saada oppilaat loistamaan turvallisessa, kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä.

   

Kaija Sundberg 

Reiki 1, perusteet

kaija_180px.jpgReiki on yli 10 000 vuotta vanha energiahoidon muoto, jonka arvellaan tulleen Tiibetistä tai sumerien kulttuureista. Suomeen reiki on tullut 1980-luvulla, jonka jälkeen se on nopeasti levinnyt helppona itsehoidon ja toisten hoitamisen menetelmänä.

Reikihoito perustuu energian värähtelyyn ihmisen kehossa ja ympäristössä eli kaikkialliseen maailmankaikkeuden Ki-energiaan.

Hoito tapahtuu asiakkaan maatessa rentoutuneena hoitopöydällä, ja hoitajan välittäessä käsiensä kautta kosmista maailmankaikkeuden energiaa hoidettavalle. Reiki täyttää tyhjentyneet energiavarastot ja auttaa henkilöä kokonaisvaltaisesti sekä kehon, että mielen alueella.

Kurssi sopii aivan tiensä alussa oleville sekä jo pidemmälle ehtineille, jotka haluavat selkeyttä tekemiseensä.

Kaija Sundberg on Reiki Grand Master (1-6 tasot).Lue lisää Kaijasta.

   

 

   

Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelmamuutoksiin.