PHILIP DYKES

Philip Dykes

Philip toimii ohjaajana toisinaan erilaisissa Valonsillan tapahtumissa. 

Philip Dykes on kunnioitettu ja kansainvälisesti tunnettu meedio, joka sekä demonstroi että opettaa spirituaalisissa keskuksissa kaikkialla USA:ssa, Kanadassa,Britanniassa ja Euroopassa. Hän työskentelee AFC:n opettajien kanssa ympäri maailmaa ja on yksi "Spirit and Soul" säätiön perustajista.


Philip osaa sulautua yksityiskohtaisen tarkasti henkikommunikoijan olemukseen kertoen heidän elämistään todisteiden ja täsmällisen tiedon valossa. Hän uskoo siihen, että henkikommunikoijan on hyvä jakaa persoonallisuutensa ja luonteenpiirteensä sekä rehellisesti jakaa omia tunteitaan ja käytännön todisteita.
Philip ottaa mielellään osaa moniin tieteellisiin tutkimuksiin, joissa käyttää tiukkaa kontrollimetodia oman mediumisminsa puitteissa. Tutkimuksia toteutetaan yliopistoissa ja tarkastellaan, miten älykkyys tulee esille todistetuissa yhteyksissä.

"Mediumismin keinojen opettamisessa on ratkaisevan tärkeää, että tunnetaan ja ymmärretään henkikommunikointi ja kuinka ratkaisevaa osaa meedioiden sielu näyttelee yhteydessä henkimaailmaan."