Energiahoito

Henkilokohtainen_Energiahoito2.jpg

Energiahoito on holistinen hoito, jossa ihmiselle välitetään voimaa paranemiseen tasapainottamalla intuitiivisesti hänen energioitaan. Tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, että energian välittäjän käsistä virtaa sähkövärähtelyä, joka hakeutuu hoidettavan henkilön tarvitsemalle värähtelytaajuudelle. Henkilökohtaisessa energiahoidossa on läsnä kaksi energian kanavoijaa.

Näkyvät värit tehostavat energiahoitoa. Virtaavat energiat ovat kuin värinauhoja jotka kertovat eheyttävien energioiden värähtelytaajuuksista hoidon aikana. Energialatausta voi jatkaa käyttämällä näitä värejä omien tuntemustensa mukaan hoidon jälkeen kotona. 

Tasapainottavat energiat voidaan hoidon aikana ladata myös esim. voimakiveen joka toimii sitten "laturina" tarpeen mukaan myöhemmin.