Minister Simone Key

Simone Key

Simone toimii ohjaajana toisinaan Valonsillan erilaisissa tapahtumissa. 

He, jotka tuntevat Simonen, eivät varmasti ole yllättyneitä siitä, että ennen kuin Simone löysi spiritualismin, hän oli ateisti ja tosi skeptinen. Hän kieltäytyi uskomasta mihinkään henkisyyteen lapsuus- ja teinivuosina. Hänellä on moniuskontoinen ja -kulttuurinen perhe ja se haastoi hänen uskonnollista ymmärtämistään. Hän kokee nyt, että elämä oli helpompaa, kun ei uskonut Jumalaan eikä siihen, että jokainen (sielu) jää olemaan fyysisen kuoleman jälkeen. Huolimatta siitä, että Simone kielsi henkisyyden tosiasiana, hän ei pystynyt pysäyttämään ennakkoaavistuksia / -varoituksia ja näkyjä, joita hän koki, tai "sisäistä tietämistä", jota hänellä oli perheestä ja ystävistä.

Sairaus toi hänet spiritualismin pariin. Ystävä suositteli Simonea tapaamaan henkiparantajan. Henkiparantaja kertoi, että Simone oli hyvin psyykkinen, mutta tämä ei paljon tehnyt vaikutusta. Ovi oli kuitenkin raollaan ja spirituaalit kokemukset tulivat Simonelle säännöllisesti johdattaen henkiparannukseen, mediumismiin ja lopulta upeasti spiritualistiministeriksi (pappi).

Viimeiset 7 vuotta Simone on ollut Arthur Findlay Collegen (AFC:n) vanhempi opettaja. Hänen tarkoituksenaan on varmistaa AFC:n maine maailmanlaajuisesti parhaana spiritualistisena opinahjona ja uskoo, että sen opettajat ovat parhaista parhaimmat.

Simone uskoo myös, ettei päämäärämme ole vain todistaa fyysisen kuoleman jälkeistä elämää, vaan ymmärtää, että kaikki olemme osa jumalaista olemusta / olemassaoloa. Ja kun ymmärrämme ja hyväksymme, että meillä on kapasiteettia ja kykyä virittäytyä spirituaalisen voiman puhtaimmille lähteille, näemme tulokset elämää muuttavina kokemuksina.

Hän on paljon mukana spiritualismissa ja nauttii, kun saa viedä uskoaan ihmisille. Spiritualismi on ilmiö ja uskonto, joka ymmärretään usein väärin ja Simone haluaa karkottaa näitä myyttejä, mysteereitä ja yleisiä pelkoja. Hän uskoo, että mediumismi sen kaikissa muodoissa on luonnollinen prosessi ja sulautumisemme henkimaailman kanssa auttaa meitä tekemään elämästämme täyteläisen ja arvokkaan.

Simone uskoo myös, että tarkoitus ei ole vain todistaa, ettei henkemme kuole fyysisessä kuolemassa, vaan että olemme kaikki osa jumalallista olemusta, jota kutsumme "Jumalaksi". Kun ymmärrämme ja hyväksymme, että meille on ominaista ja että meillä on kykyä päästä yhteyteen puhtaimman voiman lähteeseen, on tuloksena elämää muuttava kokemus.

Simone opettaa säännöllisesti monia mediaalisuuden puolia, henkiparannusta, luennoi, pitää seminaareja ja työpajoja niin kotona kuin ulkomaillakin sekä opettaa opettajia. Transsi, transsipuhe, parannuspuhe ja transsikommunikointi ovat lähellä hänen sydäntään ja luonnollisia hänelle.

Hänen työn tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään omaa henkilökohtaista itseään sekä antaa heille mahdollisuus kehittää herkkyyttään ja henkisyyttään sekä auttaa heitä selviytymään elämästä. Simone uskoo vahvasti, että olemme kaikki yksilöitä yksilöllisine kokemuksinemme ja siksi jokainen on erilainen kommunikoidessaan henkimaailman kanssa.

Työssään mediumismin, henkiparannuksen ja transsin opettajana Simonen tavoitteena on pitää opetuksessa jalat maassa, selittää asiat selvästi ja ytimekkäästi sekä tukea opiskelijoita.

Simone ymmärtää, että spirituaaliselle uskonnolle on tarpeen saada korkeatasoisia puhujia ja meedioita. Vuosien kokemuksella asiantuntijajäsenenä opettajien koulutuksesta vastaavalle kurssille AFC:ssä, hän painottaa tarvetta hyville opettajille, puhujille ja meedioille.

Simone pyrkii aina antamaan parhaat tietonsa ja asiantuntemuksensa oppilaille. Hänen päämääränsä ja puolueettomuutensa on opettaa hyviä lähettiläitä sekä hengelle (spirit) ja spiritualismille.


Minister of the Spiritualists´National Union
Teacher of The Spiritualists´National Union

SNU Diplomit: 
Basic Foundation (Academic) 
Public Speaking

SNU Certificates of Recognition:
Demonstration (Evidential Mediumship)
Public Speaking
Teaching