Hazel Martin

Hazel_Martin_180_px.pngHazel Martin on työskennellyt lavameediona 15 vuotta useissa Spirituaalisissa kirkoissa ja keskuksissa. Hän on opettanut mediumismia yli 7 vuotta ja vetää tälläkin hetkellä säännöllisesti mestariluokkaa, jossa on 18 jäsentä ja joista puolet on työskenteleviä meedioita.

Hazel rakastaa mediumismin opettamista ja oman sisäisen tiedostamisen / tietoisuuden kehittämistä osana matkaa. 

Hazel pitää transsi mediumismista ja käy nykyisin fysikaalisessa transsipiirissä. Hän on kiinnostunut myösSpiritualismin historiasta ja onkin lukenut siitä paljon sekä tutkinut Spiritualismin pioneereja ja kuuluisia meedioita.

Hazelilla on hyvin korkea moraali koskien mediumismia ja tavoitettaan juurruttaa sen myös oppilaisiinsa. Hänelle on tärkeää, että ne, jotka valitsevat tien työskennellä henkimaailman kanssa, tekevät parhaansa ja pystyvät näin antamaan moitteetonta viestiä.

Mediumismin opettamisen lisäksi hän pitää myös työpajoja itsetietoisuudesta ja Spirituaalisesta kehityksestä.